Bilgi Belge Soru Cevap

24 Aralık, 2014

Merhaba.Eğtim iş sendikasının misyon ve vizyonu nedir ?

EĞİTİM-İŞ’İN TEMEL DURUŞU 17 Ekim 2005’te küllerinden yeniden doğan Eğitim-İş her şeyden önce “Vatanı Olmayanın Sendikası Olmaz!” temelinden hareket etmektedir. Bu temel söylem, Eğitim-İş’in sendikal harekete giriş cümlesi ve olmazsa olmaz söylemidir. Bir sendikanın eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarını aramanın yanında ülkenin temel meselelerine de kayıtsız kalmaması ve özelde Cumhuriyet kazanımları ile ülke bütünlüğü konusunda taraf olmasını ifade eder. Eğitim-İş, evrensel değerleri kabul ederek, Atatürk devrimlerinin ülkemiz için vazgeçilmez kazanımlar olduğunun ve her durumda savunulması gerektiğinin bilincindedir. Eğitim çalışanları arasında etnik köken, dinsel inanç, siyasi düşünce ayırımı yapmaksızın tamamını kucaklamayı bir ilke olarak kabul eder. Ülke bütünlüğünün korunması, bütün yurttaşların birbirini anlaması ve ulus bütünlüğünün sağlanması için eğitim dilinin Türkçe olmasını savunur. Örgütlü güç olmayı hakların kazanılması için zorunluluk kabul ederek, örgütsel bağımsızlığın siyasi partiler karşısında korunmasını ilke edinir. Çeşitli çıkar gruplarına sırtını dayamadan bağımsız sendikacılık yapar. Piyasacı yaklaşımlarla ülkedeki emekçi kesimlerin çalışma koşullarının zorlaştırıldığı, emekçilerin taşeronlaştırılarak iş güvenliği ve kadro güvencesinin yok edildiği bilinciyle, kadrolu ve güvenceli çalışmanın mücadelesini verir. Siyasal iktidarların eğitimin özelleştirilmesi, piyasalaştırılması, yerelleştirilmesi ve gerileştirilmesi politikalarına karşı laik, demokratik, bilimsel, parasız ve ulusal eğitimi savunur. Eğitim-İş hangi kesimlerden gelirse gelsin, başta laiklik ilkesi olmak üzere Cumhuriyetin temel kazanımlarına yapılan saldırılara karşı durmayı, varlığının temeli sayar. EĞİTİM-İŞ “Üyelerinin üstün sorumluluk duygusuna ve eğitimin gücüne dayanarak; Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir.” (Eğitim-İş Tüzüğü, 3.madde)

Sizde merak ettiklerinizi sorabilirsiniz, cevaplanan sorularınız bu sayfada yayınlanacktır.