Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu

Mehmet BALIK

Genel Başkan

Şükrü BALUN

Genel Sekreter

Orhan YILDIRIM

Genel Mali Sekreter

Ahmet GÜNGÖR

Genel Örgütlenme Sekreteri

Maksut BALMUK

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

Şaban ÖZDEMİR

Genel Eğitim Sekreteri

Ebru SUNGAR

Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri