Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu

Orhan YILDIRIM

Genel Başkan

Ebru SUNGAR

Genel Sekreter

Hüseyin KARA

Genel Mali Sekreter

Bilal ŞENER

Genel Örgütlenme Sekreteri

Maksut BALMUK

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

Suat ÖZKOLAY

Genel Eğitim Sekreteri

Yakup Tekin EFE

Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri