Eğitim İş Örgütler

Aksaray

Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Doktorlar İşhanı No:130/2 68100 AKSARAY

AHMET ERARSLAN

Başkan

FERAY ÜN

Sekreter

FEHMİ KELEŞ

Mali Sekreter

MURAT ÖZCAN

Örgütlenme Sekreteri

GÜVEN CAN

Eğitim Sekreteri

M.ÖZGÜR KOÇAK

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

MEDİNE ÜNLÜ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri