Eğitim İş Örgütler

Ankara 3

DOĞAN DAĞDELEN

Başkan

GÖKHAN ÇELİKCAN

Sekreter

REMZİ DEMİR

Mali Sekreter

NEŞE DUYAR

Örgütlenme Sekreteri

ZEYNEP AYTEN

Eğitim Sekreteri

BELGİN ARSLANGÖÇMEN

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ÇAĞLAR GÜLMEZ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri