Eğitim İş Örgütler

Ardahan

Özgür ERTUĞUN

Başkan

Sekreter

Mali Sekreter

Örgütlenme Sekreteri

Hacı Halil ALICI

Eğitim Sekreteri

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri