Eğitim İş Örgütler

Aydın

YENER BOZKURT

Başkan

SEVAL ÖZCAN

Sekreter

MEHMET ALİ FENDAL

Mali Sekreter

DOĞAN ERHOTAMIŞ

Örgütlenme Sekreteri

UMUT YÜCEDAĞ

Eğitim Sekreteri

İSMET ÖZTÜRK

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

REMZİ ÇOMAKÇI

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri