Eğitim İş Örgütler

Bartın

bartinegitimis@gmail.com

ENDER YEĞEN

Başkan

KAMURAN AKSOY

Sekreter

NEFİSE ÖZARDIÇ

Mali Sekreter

YAVUZ ALPAY

Örgütlenme Sekreteri

ALTAN ÖZTOPRAK

Eğitim Sekreteri

İLKAY BAYDUR

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

TANER BURAK KILIÇARSLAN

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri