Eğitim İş Örgütler

Bilecik

ALİ YETKİN

Başkan

DİLAVER TETİK

Sekreter

EKREM KARAKAŞ

Mali Sekreter

HAKAN ELİK

Örgütlenme Sekreteri

HASAN KOL

Eğitim Sekreteri

AYHAN ÖZGÜR

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

TURHAN YILMAZ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri