Eğitim İş Örgütler

Bolu

HÜLYA ÇINAR

Başkan

HAYATİ DEDE

Sekreter

YILMAZ GÖKKAYA

Mali Sekreter

HAYATİ ÖZCAN

Örgütlenme Sekreteri

ÖZDEMİR İNCE

Eğitim Sekreteri

EROL AKSOY

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

SEVAL ARSLANDURMUŞ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri