Eğitim İş Örgütler

Düzce

HÜSEYİN ARSLAN

Başkan

HÜLYA SALGIN

Sekreter

RIFAT YURDAKUL

Mali Sekreter

SERDAR KADI

Örgütlenme Sekreteri

GÜLTEN GÖKPINAR

Eğitim Sekreteri

İLKER ÖZTÜRK

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

SÜLEYMAN YAZAR

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri