Eğitim İş Örgütler

Edirne

NEDİM ZOBAR

Başkan

OLCAY DAL

Sekreter

MURAT AKÇAY

Mali Sekreter

BENAY GÜRSEL

Örgütlenme Sekreteri

MUSA ULUDAĞ

Eğitim Sekreteri

ŞİRİN ÇOĞAL

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

GONCA SAKAR

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri