Eğitim İş Örgütler

Muş

Başkan

Dilek Özlem YILDIZ

Sekreter

Mali Sekreter

Akım ERSOY

Örgütlenme Sekreteri

Eğitim Sekreteri

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri