Eğitim İş Örgütler

Niğde

MUSTAFA TÜZEN

Başkan

BURHAN DURUTÜRK

Sekreter

GÜNGÖR ÖZGÜR GÖRÜR

Mali Sekreter

İSMAİL TÜRKCAN

Örgütlenme Sekreteri

AHMET ERARSLAN

Eğitim Sekreteri

HÜSEYİN AKGÜMÜŞ

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

NAZMİ MURAT KALAYCI

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri