Güncel Hukuk Haberleri

08 Kasım, 2017

EĞİTİM KOÇLUĞU PROJESİNDE GÖREV ALMAYACAĞIZ

Son dönemde okullarda özellikle ilköğretim 8. Sınıf ve ortaöğretim 12. Sınıflarda “Eğitim Koçluğu” adı altında projeler uygulanmaktadır.

Bu projenin mevzuat alt yapısı olmadığı gibi öğretmenlerin mevzuatla belirlenmiş görevleri dışında ek sorumluluklar ve görevler yükler niteliktedir.

Bu görevlerin öznesinde her ne kadar da öğrenci ya da eğitim varmış gibi görünse de Bakanlıkça onaylanmış ya da mevzuata bağlanmış bir uygulama değildir. Bu uygulama aynı zamanda öğretmenlerin var olan ders, plan, program, derse hazırlık, toplantılar, sınav hazırlık ve çalışmaları, sınıf rehber öğretmenliği, sosyal etkinlikler gibi görevlerinin de aksamasına yol açacak, ek iş yükü getirecek ve sonuçlarının ne olacağı bilimsel olarak ispatlanmamış bir süreç ile ilgili boşa emek ve zaman harcanmış olabilecektir.

Bu tür uygulamaların Bakanlığın ilgili birimlerince, bilim çevrelerince ve Talim ve Terbiye Kurulu’nca ele alınması gerektiği açıktır.

Tamamen Valiliklerin tasarrufu ile başlatılan uygulamaların sonuçları noktasında da yaşanan tereddütler ile içeriği incelendiğinde zaten gönüllülük esasına göre yapılması gereken projelerle ilgili olarak başlayan ve başlayacak uygulamalarda üyelerimizin görev almamasına karar verilmiştir.

Sendikamızın konu ile ilgili yazısı

MYK Karar örneği

Eğitim-İş üyeleri için dilekçe örneği

Üyemiz olmayan sendikasız öğretmenler için dilekçe örneği