Güncel Sendika Haberleri

30 Nisan, 2012

1 MAYIS BASIN AÇIKLAMASI

 

BASINA VE KAMUOYUNA

1 Mayıs 1886 tarihinde işçiler, ilk kez günde 12 saat çalışmaya karşı 8 saat çalışma talebiyle ABD’de gösteriler yapmaya başlamış ve yine bu eylemlerde siyahların girmesinin yasak olduğu alanlara siyah ve beyaz işçiler kol kola girerek sınıf dayanışmasının en güzel örneklerini vermişlerdi. Pek çok üzücü olayın ve can kaybının yaşandığı bu gün, üç yıl sonra II. Enternasyonal tarafından “1 Mayıs İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü’’ olarak ilan edildi.

Kapitalizmin en çok korktuğu şey, ezilenlerin ve sömürülenlerin kendisine karşı birlik ve dayanışma içerisine girmesidir. Bu nedenle sömürülerini devam ettirebilmek ve ezilenlerin bir araya gelmelerini önlemek için çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bugün emperyalizm dünyanın dört bir yanında cirit atıyorsa, ezilen ulusları birbirine boğazlatarak akan kan üzerine sermaye oluşturuyorlarsa, sınıf dayanışmasını paramparça ediyorlarsa, emekçilerin 1 Mayıs 1886 tarihindeki sınıf dayanışmasından alacakları çok ders var demektir.

Tek kutuplu bir dünyanın hüküm sürdüğü günümüzde, emperyalist-kapitalist sistem,  işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını önlemek için kendi ülkelerindeki işçi sınıfına sömürülerinden pay vermekte ve sarı sendikacılığı örgütlemektedir. Ayrıca, sömürgelerindeki sınıf dayanışmasını etnik ve dinsel temelde bölerek örgütlü sınıf bilincini yok etmektedir.

Yugoslavya’yı parçalayıp site devletlerine dönüştüren emperyalizm, aynı oyunu Libya, Sudan, Mısır ve Irak’ta oynamakta ve milyonlarca insanın kanı üzerine bir sömürü düzeni kurmaktadır. Bugün de sıra Suriye’ye gelmiştir. Ne yazık ki dünyada emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını yapmış ve ezilen uluslara örnek olmuş ülkemizin işbirlikçi siyasal iktidarı, mazlum ulusların emperyalizm tarafından kırılmasının baş destekleyici olmuştur.20.yüzyılda ezilen ulusların lideri olmakla övünen Türkiye’nin bugün emperyalizmin Ortadoğu’daki BOP eşbaşkanı olmakla övünür hale gelmesi oldukça düşündürücüdür.

Ülkemizde ise Cumhuriyetin bütün ekonomik kazanımları çok uluslu şirketlere ve onların yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilerek tasfiye edilmekte, ardından siyasal ve hukuksal anlamda son darbeyi vurma hazırlıkları yapılmaktadır. Özgürlükler adı altında etnik ve dinsel kimlikler kaşınarak sınıf kimliği unutturulmaya, emperyalizme karşı duruş sergilemesi gerekenler emperyalizmin arkasına yedeklenmeye çalışılmaktadır.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma ile esnek ve iş güvencesiz çalıştırma olağan hale getirilmekte, sendikasızlık yaygınlaştırılmış, emekçiler açlık ve sefalet ücretine mahkûm edilmektedir.

Kamu emekçilerinin ise 4688 Sayılı sahte sendika yasasıyla eli kolu bağlanmıştır. Ne yazık ki kamu emekçilerin örgütleri, hiçbir söz ve karar sahibi olmadıkları bu yasaya karşı da birlik ve beraberliklerini sağlayamamış adeta masada bir fazla koltuk kapma yarışına girmişlerdir.

Eğitim İş ve konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş olarak,  toplu sözleşme sürecinde sendikaların taleplerini ortaklaştırmalarını ve bu ortak taleplerinin karşılanmaması durumunda ortak eylem yapma kararlılıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz.

Siyasal iktidar, emperyalizmin küresel politikalarının ekonomik ve siyasal gereklerini yerine getirmek için her türlü baskı ve sindirme çalışmalarını yürütmektedir. Oluşturduğu yandaş medya aracılığı ile topluma yanlış bilgiler vermekte, ideolojik olarak beyinleri yıkamakta, özel yetkili mahkemeler eliyle ortaçağ karanlığının Engizisyon mahkemelerini aratmayan yargılamalar gerçekleştirmektedir. Bütün bunlar, ülkemizin açıkça faşizme doğru götürüldüğünün göstergeleridir.

Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçınılmazdır.

Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı mazlum ulusların dayanışma içinde olacağı gündür. Bu amaçla bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına konfederasyonumuzun çağrısı doğrultusunda Eğitim-İş olarak;

-Ankara’da Sıhhiye Alanı’nda,

-İstanbul’da Taksim Alanı’nda,

-İzmir’de Gündoğdu Alanı’nda  olacağız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü! 

 

Veli DEMİR

Genel Başkan