Güncel Sendika Haberleri

28 Mart, 2012

27 MART İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILAN KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN SAVUNMA DİLEKÇESİ

 

Eğitim-İş üyesi kamu çalışanlarının iş bırakma eylemi için savunma dilekçesi ve eklerini yayınlıyoruz.

Üyelerimiz için savunma dilekçesi tıklayınız

Ek 1 için  tıklayınız

Ek 2 için  tıklayınız

Ek 3 için  tıklayınız 

Eğitim-iş Üyesi olmayan ancak 27 Mart 2012 tarihinde tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemine katılan kamu çalışanları için hazırladığımız savunma dilekçesi ve eklerini yayınlıyoruz

Savunma dilekçesi ve ekleri için tıklayınız

Ek 2 için tıklayınız

Ek 2/2 için tıklayınız

Ek 3 için tıklayınız