Güncel Sendika Haberleri

04 Nisan, 2012

4+4+4 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM YASASININ TBMM’YE İADESİ İÇİN CUMHURBAŞKANI’NA FAKS ÇEKEREK ÇAĞRIDA BULUNDUK

4+4+4 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM YASASININ TBMM’YE İADESİ İÇİN CUMHURBAŞKANI’NA FAKS ÇEKEREK ÇAĞRIDA BULUNDUK

4+4+4 Zorunlu Kesintili Eğitim Yasa Teklifi BDP, MHP Milletvekillerinin kısmen desteği ile AKP milletvekillerinin oylarıyla 30 Mart 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir.

Biz eğitim sistemimizi alt üst edecek olan, ulusumuza ve ülkemize hiçbir katkısı olmayan, Fatih projesini Kamu İhale Yasasının dışında bırakarak yandaşa rant sağlayan, eğitimi piyasalaştıran bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilmesini bekliyoruz.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’e 04.04.2012 Çarşamba günü, Türkiye genelinden gönderilen fakslarımızla çağrıda bulunarak toplumun geleceğini etkileyecek bu düzenlemeyi veto ederek herkesin cumhurbaşkanı olduğunu göstermesini talep ettik.

Tüm Türkiye'de gün aynı tarihte gerçekleşen eylemimiz bugün (04.04.2012) Ankara'da da gerçekleştirildi.

Ankara'daki eylemimiz  saat 11:30'da Yenişehir Postanesi önünde  çok sayıda üyemizin ve eylemimize destek veren vatandaşların toplanması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek dilekçelerimiz katlımcılar tarafından imzalandı. Daha sonra toplanan dilekçeler topluca Cumhurbaşkanlığı'na faks çekildi.

Türkiye genelinden Cumhurbaşkanlığı'na faks çekerek gönderdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızdan 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Yasasını iade etmesini istediğimiz dilekçelerimizin içeriği şöyleydi:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplandığı günümüzün tüm otoriter rejimleri, türlü siyasi manüplasyonlarla şekillendirilen sandık sonuçlarına atıf yaparak rejimlerinin adının demokrasi olduğunu iddia ederler. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplandığı ülkemizde de “ileri demokrasi” yalanıyla her geçen gün daha da koyulaşan otoriter bir yönetim biçimi hüküm sürmektedir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim sistemini parçalara bölerek işlevsiz hale getiren düzenleme işte böyle bir siyasal iklimde onay için huzurunuza geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı da devre dışı bırakılarak, eğitim bilimi yok sayılarak 5 adet AKP milletvekili tarafından sunulan,  bilimsel ve pedagojik kaygılardan daha çok ideolojik kaygılarla hazırlanmış olan 4+4+4 Zorunlu Kesintili Eğitim Yasa Teklifi, kamuoyunun, bilim insanlarının, demokratik kitle örgütlerinin ve eğitim işkolundaki sendikaların tepkilerine rağmen sayın başbakanın “Kore’den veya İran’dan sizden hayırlı haberler bekliyorum; Salıdan pazara bu iş biter.” buyruğu ile yoğun bir mesai harcanarak kabul edilmiştir.  Eğitim İş Sendikası olarak teklifin bilimsel niteliğini ortaya koyan raporumuzu ve görüşlerimizi basın yayın kuruluşları ile ve TBMM Eğitim Komisyonu üyeleri ile paylaşmış olsak da, iktidar partisinin eğitim bilimini dışlayan dayatmacı tutumu nedeniyle girişimimiz sonuçsuz kalmıştır.

Şahsınıza düzenlemenin çağdaş eğitim bilimiyle örtüşmeyen sakatlıklarından bahsetmek anlamsız olacaktır. Zira Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının huzuruna gelen eğitim sisteminin bilimsel değerini tespit ettirebilme yeteneğine sahip olduğuna kuşku yoktur.

4+4+4 olarak ifade edilen kesintili eğitim sistemi toplumsal huzurumuzu ve uygarlık mücadelemizi paramparça edecektir. Teknik olarak tüm ulusun birlik ve bütünlüğünü gözetmekle yükümlü olduğunuz düşünüldüğünde, eğitim sistemimize yıkım getiren,  ulusumuza ve ülkemize hiçbir katkısı olmayan, Fatih projesini Kamu İhale Yasasının dışında bırakarak birilerine rant sağlayan, eğitimi piyasalaştıran bu yasanın tarafınızca meclise iade edilmesi olağan dışı bir görüntü ortaya koymayacaktır. Ancak huzurunuzdaki düzenlemeyi veto etmeyeceğinize yönelik kesinlik düzeyindeki genel kabul yaşananların en trajik yanlarından bir tanesini oluşturmaktadır.

İşbu satırları kaleme almaktaki amacımıza gelince,

Sadece tarihe not düşme çabasından ibarettir….

Saygılarımızla.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu