Güncel Sendika Haberleri

31 Mart, 2012

4+4+4 YIKIM YASASI MECLİSTE KABUL EDİLDİ

 

Eğitim-iş Olarak Bilimsel, Laik, Demokratik, Kamusal Eğitim

Mücadelemiz Devam Edecektir

Cumhuriyeti, Atatürk  devrim ve ilkelerini, ulus ve ülke bütünlüğünü,  öğretim birliğini, laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitimi tehdit eden ve karşı devrim sürecinin bir parçası olan 4+4+4 Zorunlu Kesintili Eğitim Yasa Teklifi  BDP,MHP Milletvekillerinin  kısmen desteği ile AKP milletvekillerinin oylarıyla  30 Mart 2012   tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı da devre dışı bırakılarak, eğitim bilimi yok sayılarak 5 AKP’li grup başkan vekili tarafından sunulan,  bilimsel ve pedagojik kaygılardan daha çok ideolojik kaygılarla hazırlanmış olan 4+4+4 Zorunlu Kesintili Eğitim Yasa Teklifi, kamuoyunun, bilim insanlarının, demokratik kitle örgütlerinin ve eğitim işkolundaki sendikaların tepkilerine rağmen sayın başbakanın ”Kore’den veya İran’dan sizden hayırlı haberler bekliyorum. Salıdan pazara bu iş biter.” buyruğu ile yoğun bir mesai harcanarak kabul edilmiştir.

75 milyon yurttaşı, 17 milyon öğrenciyi 700 bin eğitim çalışanını 70 bin okulu doğrudan ilgilendiren; kadrolardan ders çizelgelerine, müfredattan öğretmenlere, öğrencilerden velilere, yöneticilerden mevzuata kadar birçok konuda değişiklik getiren yasa Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ile Anayasanın başlangıç maddesi yanında 2, 24, 42, 81 ve 174. maddelerine açıkça aykırıdır.

Dünyanın birçok yerinde seçmeli dersler yönetmeliklerle belirlenirken, Kur’an-ı Kerim’in seçmeli ders olarak yasaya girmesi farklı inançların yaşandığı ülkemizde yeni huzursuzluklar ve çatışmalar yaratacaktır. Yurttaşlar arasında ayrım yaparak belli bir dini ve mezhebi öne çıkaran bu tür uygulamalar toplumda yeni ayrışmalara ve farklılaşmalara neden olacaktır.

Eğitim sistemimize yıkım getiren,  ulusumuza ve ülkemize hiçbir katkısı olmayan, Fatih projesini Kamu İhale Yasasının dışında bırakarak yandaşa rant sağlayan, eğitimi piyasalaştıran bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilmesini bekliyoruz. AKP grubundan gelerek cumhurbaşkanı olan sayın Abdullah Gül’ün herkesin cumhurbaşkanı olduğunu göstermesi bakımından bu kendileri için bir şanstır.

Eğitim-iş olarak bilimsel, laik, demokratik, kamusal ve parasız eğitim mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir.

Veli DEMİR

Genel Başkan