Güncel Sendika Haberleri

12 Eylül, 2018

5. DÖNEM 4. BAŞKANLAR KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK

5. Dönem 4. Başkanlar Kurulumuz, 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde, Şube ve İl Temsilcilik Başkanlarımızın katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Ülkemizdeki siyasal süreç ve son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ile birlikte sendikal sürecimiz, örgütlenme çalışmalarımız, eğitim-öğretim sistemine ilişkin sorunların tartışıldığı kurulda, aşağıda yer alan sonuç bildirgesi hazırlandı.

 

EĞİTİM-İŞ 5. DÖNEM 4. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

8-9 EYLÜL 2018 

24 Haziran seçimleri sonrasında, iktidarın 2002 yılından bu yana emperyalist ve kapitalist ülkelerin talepleri doğrultusunda uyguladığı kötü ve yanlış ekonomik politikaları sebebiyle yaşanan ekonomik çöküntü daha da hızlanmış, kamu emekçilerinin ve halkın zaten az olan alım gücü tamamen düşmüştür. Ekonomimizde yaşanan çöküş süreci en çok dar gelirli vatandaşı vurmuş, yoksullaşmayı artırmıştır.

Eğitim-İş, yaşanan bu koşullarda, kamu emekçilerinin hak kayıplarının karşılanması için, yapılacak olan mücadeleye önderlik etme sorumluluğunu taşımaktadır. Ekonomik krizin faturasının asıl sorumluların ve ekonomik uygulamalardan zengin olanların yerine, bütün halka kesilmesi asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir.

Emperyalist güçler, uluslararası sermaye ile Türkiye’nin bütün zenginlik birikimini ve doğal kaynaklarını ele geçirmiş, sömürü halkalarına yenilerini eklemiştir.

2002 yılından bu yana ülkeyi yöneten anlayış, uyguladığı yolsuzluk ekonomisiyle halkı yoksullaştırmaya devam etmektedir.

Eğitim-İş’in Danıştay düzeyinde Atatürkçülükle ilgili açtığı davalar kazanılmış, bu kazanımın sonunda, kurul ve zümre karalarına yeniden eklenmesi sağlanmıştır. Ancak ders kitaplarında hala Atatürkçülük ile ilgili konular yer almamaktadır. Eğitim-İş, bu kazanımların yürürlüğü konusunda süreç takibini devam ettirmekle birlikte bu konuların bizim için vazgeçilmez olduğunu vurgular.

Ülkemizin tüm insanlarına barış ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunu aşılayan Öğrenci Andımızın okullarımızda yeniden söyletilmesi gerektiğini de özellikle vurgulamak isteriz. Unutturulmaya çalışılan Ulusal bayramlarımızın halkın geniş katılımıyla stadyum gibi büyük alanlarda daha coşkulu bir şekilde kutlanması gerekmektedir.

Yeni Milli Eğitim Bakanımızın eğitim öğretim ve eğitim çalışanları hakkında yaptığı açıklamalar olumluluk içerse de geçmiş AKP’li MEB bakanlarını düşündüğümüzde, sözlerden daha çok uygulamalarından sonra Bakanın samimiyeti hakkında karar vermenin doğru olduğunu düşünüyoruz.

Çalışma hayatında yaşanan baskıların, işten çıkarmaların, özlük hak kayıplarının arttığı bu süreçte, eğitim emekçilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini, sonuç alma açısından bu birlikteliğin önemli olduğunu ifade etmek isteriz. Eğitim-İş, geçmişte yaptığı bu çağrılardaki samimiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Eğitim-İş, donanımlı ve direngen kadroları ile bu mücadeleye önderlik etmeye her zaman hazırdır. Eğitim emekçilerinin ve halkın haklı taleplerini kamuoyuna aktaracak eylem ve etkinlikleri önümüzdeki süreçte örgütleyeceğimizi kamuoyuna açıklarız.

Seçim süreçlerinde gündeme gelen hem muhalefet hem de iktidarın vaad ettiği hatta Cumhurbaşkanının “verdik” dediği ama henüz almadığımız 3600 ek gösterge talebimizi gündemde tutmaya devam edeceğiz.

Mülakat, sözleşmeli ve ücretli çalışma, ataması yapılmayan öğretmenler, atamaların adaletsizliği, vergi dilimi soygunu, ek derslerimizdeki çelişkiler, uzman öğretmenlik, angaryaya dönüşen dayatma seminerler, okullarımızın ikili eğitimleri, kalabalık sınıflar, ders kitaplarının bilimsel gerçeklerden uzak içerikleri ve kullanıma uygunsuzluğu hala çözüm bekleyen sorunlarımızdır.

Birçok ilimizde ilkokul ve ortaokullarımızın çok kalabalık sınıflarda eğitim yaparken, imam hatip ortaokul ve liselerinin birçoğunun binalarının boş olması kabul edilemez. Bu okulların bir planlama sonucunda, acilen öğrenci sayısı kapasitesinden fazla okullarımızın kullanımına devredilmesi gerekmektedir.

Eğitim-İş, üyelerinden aldığı güçle, bilimsel, laik, kamusal, ulusal, parasız ve karma eğitim için mücadele etmeye devam edecektir.