Güncel Sendika Haberleri

21 Haziran, 2017

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜN 7. GÜNÜNE KATILDIK

Eğitim-İş olarak, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”ne katıldık.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kızılcahamam-Gerede arasında devam ettiği Adalet Yürüyüşünün yedinci gününde Genel Başkanımız Mehmet Balık ve Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Ebru Sungar, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendikalarımızın Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Genel Başkanımız Mehmet Balık, Kılıçdaroğlu ile açığa alınan öğretmenlerin durumu, müfredat değişikliği, ders programlarından yapılan değişiklik ve Öğretmen Strateji Belgesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

 

Balık, “Eğitim-İş olarak eğitimin dinselleştirilerek tarikat ve cemaatlere teslim edilmesine karşı, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmak için yürüyoruz.  Kamu çalışanlarının iş güvencesine sahip çıkmak için; KHK’lerle haksız yere ihraç edilen öğretmenlerin haklarını savunmak için;  ülkede demokrasiyi yeniden tesis etmek için, adaleti sağlamak için, tam bağımsız bir yargı için yürüyoruz. Bu yürüyüş, ülkemizde adalet isteyen tüm kesimlerin, vicdanlı ve duyarlı tüm yurttaşların yürüyüşüdür” diye konuştu.