Güncel Sendika Haberleri

17 Ekim, 2012

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ MAĞDURİYETLERİ İÇİN MEB'E İDARİ İŞLEM BAŞLATTIK

4+4+4 eğitim sistemsizliği ile birlikte on binlerce öğretmenimiz norm kadro fazlası durumuna düşürülerek mağdur edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı kendi yanlış politikasını düzeltme adı altında yeni yanlışlıklar yaparak eğitimi içinden çıkılmaz noktalara sürüklemeye devam etmiştir.

“2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu’’ bu yanlışların en son örneğidir. Ana felsefesinin yanlışlığı, eğitimin niteliğine vuracağı darbe bir yana, kılavuz içindeki akla, mantığa ve hukuka aykırı birçok düzenleme barındıran maddeler ile ilgili olarak Bakanlığı defalarca uyarmıştık. Bu uyarılarımızın bir kısmı dikkate alınmış ve Milli Eğitim Bakanlığı bazı konuları düzeltmişti.

Ancak özellikle alan değişikliğinde branşlar arası eşitsizlik, 2012 yılı içerisinde yer değişikliği yapanlara başvuru hakkı verilmeyişi ve ilkokul ile ortaokulların birlikte eğitim gördüğü okulun yöneticilerinin yaşadığı mağduriyeti Milli Eğitim Bakanlığı görmezden gelmiş ve bu yanlışında da ısrar etmiştir.

Eğitim-İş olarak söz konusu hukuk dışı uygulamalar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na idari işlem başlattık.

2012 yılında yer değişikliği yapanlara alan değişikliği başvuru hakkı verilmeyişi yazısı için tıklayınız

Branşlar arası eşitsizlik yazısı için tıklayınız 

Alan değişikliği ile yöneticilik haklarının düşmesi yazısı için tıklayınız