Güncel Sendika Haberleri

15 Eylül, 2012

BECERİKSİZ MEB KADROLARIN BEDELİNİ YİNE ÖĞRETMENLER ÖDÜYOR

 MEB, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü "Alan değişikliği" ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlığın bu açıklaması, "merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş" misali 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte yaratılan karmaşayı ve on binlerce öğretmeni mağdur ettiğinin ikrarından başka bir şey değildir.
        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı bu alan değişikliği bilinen alan değişikliği değil, Ömer DİNÇER ve bürokratlarının “dâhiyane”  alan değişikliğidir. Örneğin, bir yandan "Teknoloji ve Tasarım" derslerini bazı sınıflardan kaldırıp, ders saat sayısını azaltırken, öte yandan sınıf öğretmenlerine "Teknoloji ve Tasarım" alanına geçmenin yolunu açmaktadır.
        Milli Eğitim Bakanlığı ile 4+4+4’ün ateşli savunucusu "yetkili" sendika, yasanın tartışıldığı dönemde "Sınıf öğretmenleri norm fazlası olmayacak, biz buna kefiliz’’ açıklamaları yaparken bugün alanlar genişletilsin diye Bakanlığa başvuru yaparak sınıf öğretmenlerinin norm fazlası olduğunu kabul etmiş, şimdi de Bakanlıkla el ele norm fazlası olan sınıf öğretmenlerini yeni bir belirsizliğe atmanın yolunu açmaktadırlar.
        Bakanlık, bu anlayışı ile eğitime tam bir ticari işletme mantığıyla yaklaşmakta, esnek ve kuralsız çalışmanın yolunu açmaktadır. 5 yaş uygulamasında eğitim bilimini devre dışı bırakan Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de öğretmenleri eğitimini aldığı asıl alanlarından uzaklaştırarak mesleklerinde verimsiz hale getirmektedir. Bu uygulamasıyla pedagoji bilimini alt üst eden MEB, öğretmenlere ölümü gösterip sıtmaya razı etmektedir.
        Sorunun çözümü norm fazlası olan, özür grubu atamaları yapılmayan öğretmenleri belirsiz bir alan değişikliğine yöneltmek yerine;  il emri uygulamasını yeniden başlatmak, eğitime yapılan yatırımla birlikte derslik sayısını arttırmaktır. Ayrıca başta sınıf öğretmenliği olmak üzere norm kadro sayısını yükseltmektir. Aksi takdirde bu uygulama, ataması yapılmayan öğretmenlerin de kadro alanını daraltacak ve önümüzdeki yıllarda Bakanlığın alacağı öğretmen sayısının iyice düşmesine sebep olacaktır. 
        Eğitim-iş olarak, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’e çağrımız, eğitim sistemini ve aile kurumunu parçalayan bu uygulamadan bir an önce vazgeçerek beceriksiz kadroları ile birlikte istifa etmesidir. 
                                               
MERKEZ YÖNETİM KURULU