Güncel Sendika Haberleri

24 Eylül, 2012

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MEB'E BAŞVURDUK

Okul bilişim teknolojileri formatör öğretmen görevlendirmeleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın, görevlendirmelerin yapılıp yapılmayacağı konusundaki belirsizliğinden dolayı birçok BT formatör öğretmeni mağdur olmuştur. 

Bazı illerde görevlendirme yapılırken, bazı iller ise Bakanlıktan bir genelge ya da yazı beklemektedir. Oysa 2009 yılında yayınlanmış olan BT formatör görevlendirmeleri ile ilgili genelgenin geçerliliği hala sürmektedir. 

Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazarak, bilişim teknolojisi öğretmenlerinin formatörlük konusunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve taşra teşkilatının konuya ilişkin bilgilendirilmesini istedik. 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız