Güncel Sendika Haberleri

09 Ekim, 2012

DERS VE EK DERS KARARINDA DEĞİŞİKLİK

Bakanlar Kurulu’nun, “MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin tanımlarda değişiklikler yapıldı ve müdür yetkili öğretmenlerin tanımlandığı maddede yer alan ”ilkokullarda” ifadesi “ilköğretim okullarında” şeklinde yenilendi. 

Ayrıcı öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yüksek öğrenimli olmak koşuluyla, "karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevlilere ve sınıf öğretmenlerine" verilecek ek ders saatleriyle ilgili maddede de değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle, “Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders saati verilebilir” şeklindeki düzenleme, “Bu karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders saati verilebilir” şeklinde değiştirildi. Böylece, daha önceki düzenlemeye göre ilköğretimin ikinci kademesi olan 6, 7 ve 8. sınıflar için geçerli olan düzenleme ilköğretimin tamamı için geçerli oldu. 

Yapılan değişikliklerle, eğitim çalışanlarının yıllardır dile getirdiği ek dersle ilgili sorunlarda bir çözüm yoluna gidilmemiş, MEB öğretmenlerin ek ders kayıplarını ve mağduriyetini görmezden gelmeye devam etmiştir. 


İlgili Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız