Güncel Sendika Haberleri

05 Mart, 2012

EĞİTİM-İŞ ANKARA ŞUBESİNDEN 4+4+4 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM ANKETİ

 

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Ankara Şubesi Mevzuat İnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkan Vekilliği tarafından sunulan 5/1/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda bir çalışma yürütmektedir. Değinilen değişiklik teklifi, toplumun tüm kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek olmasına karşın hazırlık aşamasında geçerli ve güvenilir verilere dayanılmadığı gibi katılımcı ve demokratik süreçlere de yer verilmemiştir. Türk Eğitim Sistemini yeniden yapılandırma amaçlı bu değişiklik teklifinin hazırlık aşamasında yer verilmeyen demokratik ve katılımcı süreçlere, komisyonumuzca inceleme ve değerlendirme aşamalarında sizlerin tespit görüş ve önerileriniz doğrultusunda yer verilmek istenilmektedir.

Ankete ulaşmak için tıklayınız