Güncel Sendika Haberleri

12 Şubat, 2018

EĞİTİM-İŞ`İN YARDIMCI DOÇENTLİĞİ KALDIRAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yükseköğretimde Yardımcı Doçentliği kaldıran, özellikle de doçentlik süreciyle ilgili değişiklik öngören “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi” ile ilgili görüşlerimiz için tıklayınız