Güncel Sendika Haberleri

12 Haziran, 2012

EĞİTİM-İŞ'TEN HAVA-İŞ SENDİKASI’NA DESTEK

Eğitim-İş Genel Merkezi Hava-İş Sendikası’na bağlı emekçilerin haklı davasını destekliyor.
        MYK kararı doğrultusunda, Sendikamız Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Akıncı, 8 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’a giderek THY tarafından işten çıkarılan ve sürekli eylem kararı alan THY emekçilerini ziyaret etti, eylemlerine destek verdi. Destek ziyaretine Konfederasyonumuza bağlı Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan, Birleşik Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Birleşik Kamu-İş Avrupa Yakası Temsilcisi Zekeriya Çakmak da katıldı. 
        Eğitim-İş 1 Nolu Şube üye ve yöneticilerinin katılımıyla miting havasına dönen ziyaret sırasında bir konuşma yapan Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Akıncı, AKP’nin uyguladığı politikalarla tüm çalışanları mutsuz ettiğini, emeğinin karşılığını isteyen çalışanları düşman gibi gördüğünü ve emekçileri birbirine düşürmeye çalıştığını ifade etti. Akıncı, tüm emekçilerin sorunlarının ortak olduğunu,  otuz yıldır uygulanan özelleştirmeci ve liberal politikalarla ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. 
        THY çalışanlarının eylemini desteklediklerini ifade eden Akıncı, işten çıkarılmaların kabul edilemeyeceğini, işten çıkarılarak mağdur edilen emekçilerin haklı davalarını desteklediklerini ve kendilerine mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya çalışacaklarını belirtti.
        Mehmet Akıncı, gerek Hava-İş Genel Başkanı Atilla Ayçin ve gerekse işten çıkarılarak mağdur edilen THY çalışanlarıyla yaptığı görüşmelerde de THY yönetimin yaptığı uygulamanın İLO sözleşmesinin 87. ve 98. maddelerine, BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne, Anayasa’nın 90. maddesine aykırı olduğunu ve yargıdan mutlaka geri döneceğine olan inancını dile getirdi. 
         Ziyaret, Eğitim-İş 1 Nolu Şube üyelerinin ve eylemci THY çalışanlarının  “İŞÇİ-MEMUR ELELE, GENEL GREVE”  sloganlarıyla sona erdi.