Güncel Sendika Haberleri

14 Mayıs, 2012

FAZLA ÇALIŞMAYA İZİN

 

EĞİTİM-İŞ, MEB’E, İKİLİ EĞİTİM KURUMLARINDA FAZLA MESAİ YAPAN YÖNETİCİLER VE YARDIMCI HİZMETLİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN BAŞVURDU FAZLA ÇALIŞMAYA İZİN

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-İş’in, “İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli yönetici ve yardımcı hizmetlilerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi” talebi üzerine, personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün izin verileceğini bildirdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, MEB’e yazdığı yazıda, memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu ancak ikili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli yönetici ve yardımcı hizmetlilerin günde 10 saat çalıştığını belirtti. Bu durumun, Anayasa’ya,Devlet Memurları Kanunu’na ve eşit işe eşit ücret anlayışına aykırı olduğunu kaydeden Demir, yönetici ve yardımcı hizmetlilerin hangi saatler arasında görev yapacaklarının ve haftada kaç saat çalışacaklarının belirlenmesini istedi. Demir, “Yıllardır çözülemeyen ve adeta kangrene dönen konu ile ilgili olarak Bakanlığınızın görüşlerinin tüm valiliklere duyurulacak şekilde açıklanması yöneticilerin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmasını önleyeceği gibi ülke genelinde birlik sağlanmasına da olanak verecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Eğitim-İş’e gönderilen yazıda ise kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeden çalıştırabileceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumdapersonele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ileizin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllıkizinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Diğer taraftan, eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve yardımcı hizmetler sınıfında yer alan personel, görevlerini görev yaptıkları kurumların tabi oldukları yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde yürütmektedir. Görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmaların yürütülebilmesine ilişkin tedbirler valiliklerce alınmaktadır.”

EK: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı