Güncel Sendika Haberleri

20 Ocak, 2018

GENEL İDARİ HİZMETLER, TEKNİK HİZMETLER VE YARDIMCI HİZMETLER KOMİSYONU TOPLANDI

Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Komisyon toplantısı Ankara’da yapıldı.

Komisyon toplantısına Genel Sekreterimiz Ebru Sungar, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal Şener katıldı. Toplantıda, genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların özlük ve mesleki hakları ile ilgili sorunların tespiti yapıldı ve çözüm önerileri tartışıldı.