Güncel Sendika Haberleri

20 Mart, 2012

HUKUKİ KAZANIM : SENDİKASIZ EMEKÇİNİN SENDİKALARIN ÇAĞRISINA UYARAK İŞ BIRAKMASI DEMOKRATİK TEPKİDİR.

HUKUKİ KAZANIM : 
SENDİKASIZ EMEKÇİNİN SENDİKALARIN ÇAĞRISINA UYARAK İŞ BIRAKMASI DEMOKRATİK TEPKİDİR. 

Bilindiği üzere Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekebilmek için  25 Kasım 2009'da  ülke genelinde iş bırakma kararı alarak, sendikalı-sendikasız tüm kamu emekçilerini 25 Kasım dayanışmasına davet etmişti. Birçok emek örgütü tarafından da sahiplenilen eylem sendikal mücadele tarihin en etkili demokratik tepkilerinden biri olarak tarihteki yerini almıştı. 25 Kasım 2009'da iş bırakan kamu emekçileri aleyhinde eylem sonrasında başlatılan soruşturmaların büyük bölümü kamu emekçilerinin lehine sonuçsuz kalmış, verilen disiplin cezaları ise dava konusu yapılmıştı. Sendikamız adına açılan davalardan bir tanesi daha olumlu sonuçlandı. Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesinde aynen "; her ne kadar davacının, ülke genelinde faaliyet gösteren çeşitli kamu görevlileri sendikalarının yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen sıkıntıların yine kamuoyuna anlatılarak desteğinin sağlanması amacıyla 25.11.2009 tarihinde düzenlenen 1 gün iş bırakma eylemine katılması nedeniyle, "özürsüz" olarak 1 gün göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası ile cezalandırıldığı görülmekte ise de, davacının sözkonusu eyleminin demokratik bir tepkinin tezahürü amacıyla gerçekleştiği ve eylemin yapıldığı tarihte kendisi sendika üyesi olmasa da, davacının sendikal faaliyet kapsamında katıldığı 1. gün iş bırakma eylemi  nedeniyle göreve gelmemiş olmasının "özürsüz" olarak nitelendirilemeyeceği, aksi halin kabulünün ise, demokratik bir hakkın kullanımının caydırılmasına neden olunacağı....." şeklinde hüküm kurmuştur. 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Kararı örneğini görmek için tıklayınız

İkinci sayfa için                   tıklayınız