Güncel Sendika Haberleri

14 Ağustos, 2012

İHO DİYANETE Mİ BAĞLANDI?

  AKP, imam hatip ortaokullarına öğrenci kaydettirmek amacıyla valilikler, kaymakamlıklar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, belediye başkanları, milletvekilleri hatta cami imamları aracılığıyla başlattığı kampanyalara hız verdi. 
        İmam hatip okullarına kayıtların, sokaklara asılan pankartlara, cuma hutbelerine konu olması ve bazı Milli Eğitim Müdürleri aracılığıyla başlatılan promosyon kampanyalarının ardından, ön kayıt formlarının da camilerde toplandığı ortaya çıktı. Basında yer alan haberlere göre, Türkiye İmam Hatip Dostları (TİHAD) adlı bir grup, İHO’lar için hazırladığı örnek ön kayıt formlarının cami imamlarına verilmesi halinde kayıtların takip edileceğini açıkladı. 
        Bu ve benzeri kampanyalar, 4+4+4 sisteminin bir eğitim reformu değil, ulusu “ümmet” yapma girişimi olduğunu ortaya koymuştur. Cami imamlarının, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar içinde ayrımcılık yaparak, diğer okulları hedef gösterir biçimde cuma hutbesinde söylemde bulunması, eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durumu göstermektedir. Bütün bunlar, temel ilkesi laiklik olan eğitim sistemimizin, devlet eliyle tekrar çok başlı hale getirilerek, medrese-mektep ikilemine sokulması çabasıdır. Görülüyor ki, Milli Eğitim Bakanlığı ve okullarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve müftülüklerin hizmetinde olması gereken kurumlar olarak değerlendirilmektedir.
        Yapılanlar Başbakan gibi, Milli Eğitim Bakanı’nın da normal okullarla, imam hatiplere aynı gözle bakmadığını da ortaya koymuştur. Ülkemizin okullarının tekrar bölünüp, ayrıştırılmaya çalışılması ve bunun bizzat Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yapılması düşündürücüdür. Tüm okulları geliştirip cazip hale getirmek MEB’in yükümlülükleri arasındayken, çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren önemli bir konunun, böyle kampanyalara alet edilmesi doğru değildir. 
        Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatırız, okullarımız bilimsel ve laik eğitim ilkeleri çerçevesinde eğitim verilmesi gereken kurumlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve bağlı kurumların, okullara yönelik bu tür müdahaleler yapması kabul edilemez.
        Milli eğitim sistemimizin temelini oluşturan Tevhid-i Tedrisat Yasası’nı, Atatürk ilke ve devrimlerini, Anayasanın değişmez hükümlerini, Milli Eğitim sisteminden dışlamaya çalışan bu tür girişimler karşısında tüm duyarlı kesimleri tavır almaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU