Güncel Sendika Haberleri

20 Şubat, 2013

İLERİ DEMOKRASİDE FAŞİZM KOL GEZİYOR

  Yargıyı kuşatan siyasi iktidar, polisiyle yargısıyla muhaliflerini kuşatmaya çalışmaktadır. Yargının özgür ve bağımsız olarak inceleyeceği sorunlar, siyasi etkiler ve yandaş medyanın kılavuzluğunda zorbalığa dönüştürülmektedir. Muhalifler, yaşlarına, hastalıklarına, halk nezdindeki saygınlıklarına bakılmaksızın yaka-paça içeri alınıyor, insanlık dışı muamelelere maruz bırakılıyorlar. Yargısal süreç, Ceza Muhakemesi Kanununun en temel prensipleri dahi ayaklar altına alınarak işletiliyor.
        AKP’nin ileri demokrasi kitabında, AKP’yi desteklemeyenlerin terörist olarak tanımlandığı açığa çıkmıştır. AKP, tek parti iktidarı olmasına rağmen ülkeyi yönetmekte büyük güçlük yaşamakta, iktidarsızlığını gözdağı amaçlı polis devleti uygulamalarıyla perdelemeye çalışmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, AKP’yi ayakta tutan kokuşmuşluk ve ülkenin içine sokulduğu karanlık deşifre olmaya, geniş halk kitlelerine ulaşmaya başlamıştır. Son günlerde iyice su yüzüne çıktığı gibi otoriter küstahlığa dönüşen polis devleti uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. Yaratılan siyasal şiddet dalgalarının günün birinde yaratıcılarını yutacağından en küçük kuşku duymuyoruz.

 MERKEZ YÖNETİM KURULU