Güncel Sendika Haberleri

03 Eylül, 2009

KARARLI DURUŞUN SİMGESİ, SİVAS KONGRESİ

 

KARARLI DURUŞUN, EMPERYALİZME MEYDAN OKUMANIN SİMGESİ SİVAS KONGRESİ’Nİ 
ONUR VE GURURLA KUTLUYORUZ.


Yüce Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK başkanlığında yapılan, ulusal birlik ve bütünlüğün, üniter devlet yapısının kararlı bir şekilde savunulduğu, manda ve himayenin reddedilerek tam bağımsızlık mücadelesine karar verilen Sivas Kongresi’nin 90. Yılını onur ve gurur duyarak kutluyoruz.

Alınan kararlarla Türk ulusu emperyalist işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık mücadelesinin ateşini Anadolu’da yakmıştır.

Başta Mustafa Kemal olmak üzere Dr. Hikmetlerin bağımsızlık ruhunu şahlandıran Sivas Kongresi’nin Ulusal Kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Türk ulusu burada silkinmiş, üzerindeki ölü toprağını dağıtmıştır. Emperyalist Fransız güçlerinin ve işbirlikçi padişah temsilcilerinin her türlü tehdit ve baskılarına karşın kararlılık içerisinde Sivas Kongresi yapılmış, ulusun kaderini tayin eden kararlar alınmıştır.

Bugün içinde yaşadığımız koşullar, Sivas Kongresi’nin anlam ve önemini bize bir kez daha kavratmaktadır. Ülkemizde fiili emperyalist bir işgal yoktur. Ancak emperyalizm oluşturduğu yeni sömürü araçlarını ve işbirlikçi AKP iktidarlarını kullanarak kanla, canla, mücadele vererek kurduğumuz Cumhuriyet’i, devrimlerle elde ettiğimiz kazanımları bir bir yok etmektedir. Etnik ve dinsel ayrımcılıklar körüklenerek ulusal birlik ve bütünlüğümüz bozulmakta, halkımız kardeş kavgasına sürüklenmektedir. Üniter devlet yapımız parçalanıp dağıtılmak istenmektedir. 

Eğitim-İş olarak, Sivas Kongresi’nin bu yıldönümünde ulusumuzu yakın tarihimizi gözden geçirerek, bilincini tazelemeye ve yaşananlar karşısında duyarlı olmaya, birlik ve bütünlük içinde Cumhuriyet değerlerine, üniter devlet yapısına ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Kongresi’nin 90. yılında, başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere kongre üyelerini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. 


Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu