Güncel Sendika Haberleri

23 Temmuz, 2012

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN İLKELERİNE HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ

    Bundan 89 yıl önce 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün deyişiyle “Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır.”
        Ulusal Kurtuluş Savaşı ile emperyalizme karşı gösterdiğimiz direnç, ezilen tüm uluslara örnek teşkil etmiş, tarihin sayfalarına Türk ulusunun onurlu mücadelesi olarak geçmiştir. Bu anlamda bağımsızlığımızı ve ulusal bütünlüğümüzü tüm dünyaya kabul ettiren Lozan Antlaşması, ulusumuzun barış ve özgürlük içinde yaşayan bir toplum inşa etme idealini de perçinlemiştir. Aynı zamanda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni içerden ve dışarıdan kuşatan, ulus birliğini tehdit eden kapitülasyonlardan ve her türlü sömürü boyunduruğundan kurtulmamızda bir dönüm noktası olmuştur. Atatürk’ün önderliğinde örgütlenen ulus iradesi ve emperyalist güçlere karşı sergilenen büyük direnç, Türk tarihi açısından önemli bir diplomatik zafer olmuş, ezilen toplumlara da cesaret ve güven aşılamıştır. 
        Geçmişten gelen bir husumetle, güçlü duruşumuzu hala içine sindiremeyen emperyalistler ve işbirlikçileri, bugün Lozan’la elde ettiğimiz kazanımları elimizden almaya çalışıyorlar. Lozan Barış Antlaşması, nasıl geçmişte emperyalist devletlerin Orta Doğu ve Asya’ya ilişkin planlarını bozmuşsa, günümüzde de bağımsız, laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti, varlığıyla bölgeye yönelik emperyalist planlara engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, Sevr tekrar hortlatılmak ve Lozan’ın kazanımları yok edilmek istenmektedir. Ekonomik çöküntüler ve dışa bağımlılık ulusal bağımsızlığı zedelemektedir. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile yurdumuz bölünmek istenmektedir. Cumhuriyete sahip çıkanlar baskı altına alınmakta, susturulmaya çalışılmakta, ülkenin bölünme ve parçalanması için uygun ortam oluşturulma çabalarına karşı çıkan, her türlü muhalif sesin susturulması gayretleri sürdürülmektedir. Dış politikamızın temel taşı olan Atatürk’ün, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinden vazgeçilmekte, ülkemiz komşularımızla savaşın eşiğine getirilmektedir. Suriye ile yaşanılan sorunlar bunun en büyük örneğidir. 
        Lozan’ı başarı ile gerçekleştiren büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün adının, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından, Uluslararası İlişkiler dersi müfredatından çıkarılması, siyasal iktidarın Cumhuriyet rejimine karşı bir girişimidir. İsmet İnönü’ye karşı, başlatılan karalama kampanyasının, bugün adının ders kitaplarından çıkarılması aşamasına gelmesi ve bunun Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümüne rastlaması, bir rastlantı değil, hesaplanmış bir zamanlamadır. 
        Ülkemiz tarihinin en ağır tehditleriyle karşı karşıya bulunduğumuz bugünlerde yurdumuzun tapusu olan Lozan Barış Antlaşması’nın ilkelerine, değerlerine sahip çıkma görevi devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki; çok zor koşullar ve imkansızlıklar içindeyken kazandığımız özgürlük ve bağımsızlık mücadelemiz, bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara boyun eğmeyeceğimizin en önemli kanıtıdır. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını kutsayan, Misak-ı Milli sınırlarını, ulusal bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi savunmaktaki en güçlü mirasımız olarak bundan sonra da önemini koruyacaktır. 
        Eğitim-İş olarak; Lozan Barış Antlaşması’nın getirdiği ilke ve değerlere sahip çıkma görevini sürdüreceğiz ve elde edilen tüm kazanımlarımızın koruyucusu olacağız. Bu vesileyle başta Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan'a imza atan Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü olmak üzere, Lozan antlaşmasının unutulmaz kahramanlarını, bu kahramanlarımızı yetiştiren ulusumuzu sevgiyle saygıyla selamlıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. 

 Merkez Yönetim Kurulu