Güncel Sendika Haberleri

23 Aralık, 2012

MARAŞ KATLİAMINDA YİTİRDİĞİMİZ CANLARI SAYGIYLA ANIYORUZ

 

   Tam 34 yıl önce 1978 yılında, Maraş Katliamı diye anılan olaylarda 150 yurttaşımız acımasızca katledildi. Evler ve işyerleri yakıldı, talan edildi. Bugün Eğitim-İş olarak Maraş Katliamında yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Öte yandan “darbecilerle hesaplaşıyoruz”, “darbecilerden hesap soruyoruz” diyenlerin sanki Türkiye’de Maraş katliamı olmamış gibi davranmaları ve hala bu olayın gerçek faillerinin ortaya çıkarılmamış olması çok anlamlıdır.

        1980 faşist darbesinin ön hazırlıklarından biri olduğu bugün daha da iyi anlaşılan Maraş Katliamından çıkarılacak çok ders vardır. Bu dersin en başında emperyalizmin, etnik, dini ve mezhepsel kimlikleri öne çıkararak ezilen, sömürülen sınıf temelli muhalefeti parçalama ve antiemperyalist çizgisinden saptırma taktiğidir. Emperyalist küresel politikalarla birlikte ülkemizde ve bölgemizde yaşananlar bu tespitin somut kanıtlarıdır. En son örneği de Suriye olaylarıdır.

        Bu halk, dini ve etnik kimlikleri ile değil ezilen ve sömürülen halk kimliği ile emperyalizme karşı dünyanın ilk Ulusal Kurtuluş Savaşını yapmış ve bağımsızlığını kazanmış bir halktır. Bu ulus emperyalizme attığı tokat ile başta bölgemizde olmak üzere tüm mazlum ulusların uyanışına liderlik yapmış bir ulustur. Bu halkın bağımsızlıkçı, antiemperyalist duruşunu etnik, dini ve mezhepsel kimliklerle bölmek, emperyalizmin acımazsızca ulusları bölen, halkları ezen değirmen taşına su taşımak demektir.

        Etnik ve dini kimlik üzerinden siyaset yapanları bugün bir kez daha uyarmak gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların etnik ve dini hassasiyetlerini kullanarak siyaset üretmenin sonuçlarını halkımız çok ağır bedellerle ödemiştir. Maraş’ı, Çorum’u, Sivas’ı unutmadık, unutturmayacağız.

        Bu olayların karanlıkta kalan yönlerinin aydınlatılması, Türkiye’de gerçek demokrasinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlayacaktır.

        Etnik, dinsel, mezhepsel her türlü kimliğin öne çıkarılmasını redderek, ırkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşı antiemperyalist bir duruş sergileyen Eğitim-İş olarak Maraş Katliamında yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU