Güncel Sendika Haberleri

23 Kasım, 2008

MEB bütçesi iflas etmiştir

Ardı arkası kesilmeyen, zulme dönüşen zamlar da göstermiştir ki, AKP Hükümeti iflas etmiştir. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretim okullarının personel maaş ve ücretleri dışındaki tüm giderleri Özel İdare bütçesinden karşılanması gerekirken elektrik, su, yakıt vb. giderlerin velilere ödettirilmesi bunun en büyük kanıtıdır. Bu iflas bir iddianın ötesindedir ve belgelidir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.10.2008 tarih ve B.08.4.MEM.4.34.00.03.120/107856 sayılı emri ile okul müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu yazıda: “ İGDAŞ tarafından ilçenize bağlı ilköğretim okullarına gönderilen doğalgaz faturalarının okullarımızın Okul Aile Birliği Bütçesinden acilen ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı,  okulların doğalgaz bedellerini ödeyememekte, topu Okul Aile Birliklerine atmaktadır. Bu durum göstermektedir ki, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi iflas etmiştir. Okullarımız, Okul Aile Birliği Bütçelerine muhtaç duruma düşürülmüştür.
     Daha önce de çeşitli illerimizde AKP hükümetinin bu yanlış politikalarının sonucu okulların elektrikleri ödenemeyen borçlarından ötürü kesilmişti. O zaman da elektrik borçları velilere ödettirilmek istenmişti. Bu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yakışır bir tavır değildir. Böyle bir tavır olsa olsa tüccar zihniyetine uygun düşebilir. Elektriğe ve doğalgaza yapılan bu son zamlar halkımıza reva görülen bir zulümdür.
 Eğitim-İş olarak bu konuda okullarımızı zor duruma düşüren hükümeti kınıyor, bu olumsuzluğun tekrarlanmaması için gereken duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz.
     Milli Eğitim Bakanlığı,”” okulları kadrolaşma amaçlı kullanacağı üsler olarak görmekten bir an önce vazgeçmeli, okullara gereken ödeneği sağlamalıdır. Bu çağda hiçbir okulumuz elektrik, doğalgaz, yakacak sıkıntısı çekmemelidir. Eğitim parasız olmalıdır.

Yüksel ADIBELLİ
Genel Başkan