Güncel Sendika Haberleri

09 Kasım, 2012

MEB HUKUKSUZLUKTA YİNE ŞAŞIRTMADI

Fen ve Anadolu liselerine öğretmen atama başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M. Emin Zararsız imzası ile başlatıldı. 30 maddelik açıklamada yine karmaşa, anlaşılmazlık ve hukuksuzlukların olması bizleri şaşırtmamıştır.

Madde 10- Güzel sanatlar ve spor liselerine atanmak üzere uygulama sınavına katılacak olan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenleri hariç olmak üzere hâlen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Yeniden Atama ve İlk Defa Atama kapsamında başvuru yapamayacaklardır.

Bu madde ile Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlere sınavı kazanmış olsalar da başvuru hakkı verilmemektedir. Yani bu öğretmenlerimiz Anadolu lisesinden örneğin Fen lisesine başvuru yapamayacaktır.

Madde 16:Bünyesinde genel lise bulunmayan bağımsız Anadolu liselerindeki Ek-2 listesinde belirtilen alanlardaki boş norm kadrolar duyurulacaktır.

Bu madde ile Anadolu liselerine sınavsız atanan öğretmenlerin de norm kadro içerisinde olacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi Anadolu liselerine sınavsız öğretmen atamasını öngören yönetmeliğin yürürlüğü Danıştay 2. Dairesi’nin 2011/1488 E.N ile durdurulmuş, Bakanlığın yaptığı itiraz da Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun 2011/805 E.N ile reddedilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay’ın bu kararından sonra herhangi bir işlem yapmamış ve bu şekilde atanan 17 bin öğretmenin durumunu belirsizlik içinde bırakmaya devam etmişti. Bakanlık şimdi de sorumsuz bir yaklaşım sergileyerek gelecekte doğacak daha büyük sorunları görmezlikten gelmekte, işi eğitimcilere bırakmanın yanında, onları karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. 

Madde 18: Duyurularda duyuru tarihi itibarı ile il genelinde atama yapılacak alanlardaki boş öğretmen norm kadrolarının % 55’i Yeniden Atama, % 45’i İlk Defa Atama kapsamında başvuracak öğretmenler için ayrılacaktır.

Söz konusu 18. maddenin hiçbir mevzuatımızda yeri yoktur. Bu madde ile ‘’Hukuk benim söylediğimdir’’ mantığıyla hukuksuz uygulamaya girmek istemektedir. Bunu yaparken de;

Bu oranlar, okul, ilçe ve il çerçevesinde ve branşlar bazında nasıl olacaktır? Bu oran tüm açık olan norm kadro sayısına mı oranlanacaktır yoksa her branş için ayrı ayrı mı oranlanacaktır?
Sorularını yanıtsız bırakmaktadır. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Milli Eğitim Bakanlığı şu sıralar illerde norm fazlası öğretmenlerin atama işlemlerini yürütmektedir. Zaten başlı başına bir sorun olan norm kadro yönetmeliği, ayrıca illerde haksız, yanlış ve hukuksuz hesaplamalarla birçok öğretmenimizi mağdur etmiştir.

Bir başka hukuksuzluk ise Anadolu liselerine sınavsız atanmış ancak geçen yıl sınavı kazanmış ve şu an norm fazlası olan öğretmene başvuru hakkı verilmemesidir. 
 
Bakanlığa önerimiz; illerdeki norm kadro fazlası öğretmenlerin ataması durdurulmalı, Fen ve Anadolu liselerine atamalar yapıldıktan sonra okullarımızda normlar yeniden belirlenerek öğretmenleri mağdur etmeyecek çözüm yolları eğitim tarafları ile birlikte ele alınarak bulunmalıdır. Bu atamalarda Anadolu liselerinde çalışan norm fazlası öğretmenlerden sınav kazananlara da başvuru hakkı tanınmalıdır.  

Özetle Milli Eğitim Bakanlığı; tüm liseleri Anadolu liselerine dönüştürmeye çalışmakta, Fen ve Anadolu liselerine öğretmen atama yazısı ile de “Kimse yerinden kıpırdamasın” demektedir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU

MEB'in İlgili Yazısı İçin Tıklayınız