Güncel Sendika Haberleri

07 Ocak, 2013

MESLEĞİMİZ ONURUMUZDUR EYLEMİ İÇİN ZİYARETLERİMİZ SÜRÜYOR

   “Mesleğimiz Onurumuzdur” sloganıyla 19 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceği eylemde güç birliği oluşturmak için Türkiye Komünist Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisini ziyaret ettik. 
        Genel Başkanımız Veli Demir, Genel Sekreterimiz Şenol Eyüboğlu, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Barış Düdü, TKP’de Merkez Komite Üyesi Erhan Nalçacı ve Merkezi Sekreterler Kurulu Üyesi Metin Uçak’la, HKP’de Genel Başkan Yardımcısı Av. Metin Bayyar ve Ankara İl Başkanı Sait Kıran’la bir araya geldi. 
        Genel Başkanımız Veli Demir ziyaretlerde yaptığı konuşmada, AKP iktidarı döneminde en fazla ezilen meslek gruplarının başında eğitim çalışanlarının geldiğini söyledi. AKP iktidarının yanlış politikaları sonucu eğitim çalışanlarının sorunlarının kaygı verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
        “Eğitim sistemimizi gericileştirme ve ticarileştirme operasyonu olan 4+4+4 düzenlemesi en fazla eğitimcileri olumsuz etkilemiştir. Binlerce öğretmenimiz norm kadro fazlası olmuş,  öğrencilerimiz okullarından ve öğretmenlerinden edilmiş, velilerimizin sırtına yüklenen eğitim harcamaları artmıştır. Alan değişikliği, eğitimi ve öğretmenleri olumsuz etkilemiş ve yeni mağduriyetler yaratmıştır. Alan değişikliği yapan birçok öğretmenimizin psikolojisi bozulmuştur ve branşlarını değiştiren öğretmenlerimiz yeni alanlarına uyum sağlayamamaktan, öğrencilerine faydalı olamamaktan şikayet etmektedir.
        Milli Eğitim Bakanlığı, Alo 147 hattını, öğretmenlere soruşturma açma kanalı olarak kullanmaktadır. Savunma hakları ellerinde alınan öğretmenler ve okul idarecileri üzerinde baskı oluşturularak daha itaatkar olmaya zorlanmaktadır.” 
        Demir, yaşanan sorunların çözümü için birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekerek “Tüm sendikaları, siyasal partileri, demokratik kitle örgütlerini ve halkımızı 19 Ocak 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapacağımız eyleme katılmaya, eylem ve güç birliği yapmaya çağırıyoruz” dedi.