Güncel Sendika Haberleri

16 Mart, 2012

ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞUNUN 164. YILINI KUTLUYORUZ

 

 ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞUNUN 164. YILINI KUTLUYORUZ

Nitelikli eğitim ancak nitelikli öğretmenler yetiştirmekle mümkündür. Ülkenin geleceği, iyi yetişmiş ve mesleğinde söz sahibi öğretmenlere bağlıdır. Ancak o zaman ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ kuşaklar yetiştirilebilir.  Bugün Öğretmen Okullarının kuruluşunun 164. yıldönümünü kutluyoruz. İlk kez bugünkü anlamda çağdaş öğretmen yetiştirmek için 16 Mart 1848'de "Darülmuallimin" adında öğretmen okulu açılmıştır.

Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş döneminde de eğitim ve öğretmen yetiştirme konularına ayrıca önem verilmiştir.  Nitekim, TBMM'nin açılışından bir ay sonra, Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder ATATÜRK ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ derken Türk insanının eğitiminde en önemli görevi öğretmenlere yüklemiştir. Daha sonra 1940 yılında Türkiye’de nitelikli öğretmen yetiştirme alanında devrim niteliğinde taşıyan Köy Enstitüleri kurulmuştur. Köy Enstitüleri, neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği göz önüne alınarak dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün himayesinde, Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından İsmail Hakkı Tonguç'un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kurulmuştur.

164 yıllık öğretmen yetiştirme tarihimiz ve 89 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca Köy Enstitülerinden başlayarak öğretmen yetiştirme konusunda önemli adımlar atılmasına karşın günümüzde hem öğretmen yetiştirme sisteminde hem de yetiştirilen öğretmenlerin istihdamında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Tüm üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik programı derslerinin tek tipe indirgenerek dinamizmin zayıflatılması, eğitim fakültelerine yeterli öğretim üyesinin sağlanamaması, fakültelere ihtiyaçtan fazla öğrenci alınması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en çok eğitim fakültelerinde olması, projenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesinin önündeki en büyük engeller hala durmaktadır.

Öğretmen yetiştirme sisteminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bugün yetişmiş öğretmenlerin başta atanmama olmak üzere onlarca kronik sorunu bulunmaktadır. Yıllarca öğretmen olmak için okuyan bu alanda eğitim alan meslektaşlarımızın, onca öğretmen açığına rağmen atanmaması Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisidir.

Tüm bu sorunların üzerine, AKP hükümetince hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan 4+4+4 kesintili eğitim sistemi ile öğretmenler bir kez dada mağdur edilecektir. Yeni düzenlemeye göre ilk 4 yıl sonrasında eğitim kesintiye uğrayacaktır. Böylelikle bugün kesintisiz 8 yıl devam eden eğitimde, ara sınıfta görev yapan öğretmenlerimiz açıkta kalacaktır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır", "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözleri ile öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamış, öğretmenlerin ağır bir sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenin bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için öğretmenlik mesleğinin, hak ettiği saygınlığa bir an önce kavuşturulması gereklidir.

 Eğitim-İş olarak; öğretmen okullarının kuruluşunun 164. yılında alanında yetkin eğitimcilerimizin panelist olarak katılacağı “164. Yılında Öğretmene Bakış” adlı bir panel düzenlemiş bulunuyoruz.

17 Mart 2012 tarihinde Türk-İş Genel Merkezi Konferans Salonu’nda CHP Milletvekili Prof.Dr Birgül AYMAN GÜLER’in yönetiminde gerçekleşecek panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Rıfat OKÇABOL, Dr. Niyazi ALTUNYA ve Mustafa GAZALCI katılacaktır. Demokratik, laik, bilimsel, ulusal, kamusal ve herkes için eğitim hakkını savunanları bu etkinliğimize davet ediyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu