Güncel Sendika Haberleri

03 Mayıs, 2012

ÖMER DİNÇER’İN TORPİL YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

ÖMER DİNÇER’İN TORPİL YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

 


          AKP işbaşına geldiği 2003 yılı başlangıcından bugüne kadar geçen sürede milli eğitim sistemine ağır zararlar verdi.  Beceriksiz AKP aklı devlet aklına egemen olduğundan bu yana eğitimin niteliği hızla gerileyerek içler acısı bir duruma geldi. AKP, eğitim sistemini gericileştirmek ve kadrolaşmak adına her türlü etik değeri ayaklar altına alan Bakanlık, bu yöntemle eğitim işkolunda çalışma barışını yok etti.  Bu hastalıklı yönetim anlayışının güncel örneği 30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan 2012 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Kılavuzu. 

          Bakanlık 30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı resmi gazetede yayımlamak suretiyle yürürlüğe soktuğu Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmelik ve bu yönetmeliğe göre hazırladığı sınav kılavuzu ile kadrolaşma ve torpil arayışları açısından benzeri görülmemiş bir cüret ortaya koyarak militan düzeyinde yandaş olan 100 adet uzman yardımcısı alabilmek için kolları sıvamıştır. Bakan Dinçer mülakatta yaşanacak kayırmacılığı yargısal denetimden kaçırabilmek ve keyfilikle ilgili delil bırakmamak için mülakat görüntülerinin kayıt altına alınması yönetmeliğe koyduğu özel hükümle yasaklamıştır.

           AKP amacının kamu yararı gözeterek kamu hizmeti sunmak olmadığını bu düzenlemeyle bir kez daha kanıtlamıştır. AKP’nin amacı, tarafsızlık ve fırsat eşitliği sağlanarak sürdürülmesi gereken kamu hizmeti için en ehil, en nitelikli, en başarılı olanı işbaşına getirmek değildir. AKP’nin adalet anlayışının “yandaşa adalet”, kalkınma anlayışının “yandaşı kalkındırmak” olduğunu gösteren çarpıcı bir düzenlemeyle karşı karşıyayız.

          İzah edilen olumsuz tabloyu ortadan kaldırabilmek amacıyla,  30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği”nin hukukdışı hükümleri ile bu yönetmelik ışığında 24.04.2012 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan ve tamamen subjektif ölçütlerle yapılmasına karar verilen sözlü sınav esaslı 2012 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Kılavuzu’nun yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay’a dava açtık. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eğitim İş Sendikası