Güncel Sendika Haberleri

17 Mart, 2012

TBMM ÖNÜNDE 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİ PROTESTO ETTİK

4+4+4 Kesintili Eğitim Siztemine Karşı TBMM Dikmen Kapısı Önünde Basın Açıklaması Yaparak Yasa Teklifni Protesto Ettik.

Genel Başkanımız Veli Demir, TBMM önünde yapığı basın açıklamasında;

"Çocuk İşçi ve Çocuk Gelinlerin Sayısını Artıracak Yasa Teklifine Hayır Diyoruz!" dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti.

Bildiğiniz gibi AKP’li grup başkan vekilleri tarafından 03.02.2012 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Yasa Teklifi, konunun birinci dereceden muhatabı olan sendikalar, akademisyenler ve kamuoyu tarafından yeterince tartışılmadan, önce alt komisyonda  daha sonra da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Aslında yasa teklifinin ilgili bakanlık olan Milli Eğitim Bakanlığını yok sayarak hazırlanması, adeta sonraki sürecin habercisi olmuştur. Yasa teklifi alt komisyonda görüşülürken ilgili tüm sendikalardan görüş alınmışsa da bu görüşlerin hiç biri dikkate alınmamıştır.

Sendikamız ve diğer demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin tüm itirazlarına kulağını tıkayan Hükümet teklifi, Milli Eğitim Komisyonundan AKP milletvekillerinin barikatı ve uyguladıkları şiddet sonucunda, tarihte eşine az rastlanır bir oylamayla 30 dakika gibi kısa bir sürede geçirmiştir. Yaşamsal öneme sahip olan bu yasa teklifi, yangından mal kaçırır gibi kabul edilmiştir.

Böylece TBMM’ye ve demokrasiye karşı vahim bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Her fırsatta ileri demokrasiden söz eden Başbakan,  yürütmenin başı olarak yasama organını baskı altına almış, yasanın çıkarılacağı tarihi bile kendisi belirleyerek var olan demokrasiyi de sırtından hançerlemiştir.

Biliyoruzki, bir toplumun geleceğini, yetişmekte olan bireylerine verebildiği eğitimin niteliği belirler. Eğitimin en önemli amacı ise her türlü dogmalardan, kalıplaşmış düşüncelerden uzak, özgür ve bilimsel ölçütlerde düşünebilen insancıl yurttaşlar yetiştirmektir. Bireyin hakkı ile onun içinde yaşayacağı ve özgürleşeceği toplumun gereksinimleri, ulusal ve evrensel değerler dikkate alınarak düzenlenmeli,uygulanmalıdır. Böylece eğitim, hem yaşamsal becerileri  geliştirecek, hem insan aklını özgürleştirecek, hem de ona yurttaşlık bilincini kazandıracaktır.

Teklifin yasalaşması halinde, bir devrim yasası olan Öğretim Birliği (Tevhid-i Tedrisat)Yasası ortadan kalkacaktır. Mektep-medrese ikilemi yeniden yaratılacaktır.  4 yıllık birinci kademeden sonra çocukların bir bölümü 10 yaşında mesleki eğitim merkezlerine gidecekler, çırak olarak çalışacaklardır. Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye'de 7 ile 14 yaş arasındaki her üç çocuktan biri çalıştırılıyor. Bu sebeple, Türkiye çocuk işçiliğinin her geçen gün arttığı ülkelerden biridir. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün araştırmasına göre 6 ile 14 yaş arasındaki toplam 11 milyon çocuğun 3 milyon 842 bini çalışıyor ve bu çocukların yarısından çoğu okuma, yazma bilmiyor. Bu yasa ile “çocuk işçi” sayısı daha da artacak ve buna bağlı olarak  “çocuk istismarı”  da artacaktır.

Başka önemli bir risk ise kırsal kesimdeki kız öğrencilerin birinci 4 yıllık süreden sonra okulu bırakmak zorunda kalabilecek olmalsıdır. Bu da eğitim sistemimizin önemli sorunlarından birisi olan kız öğrencilerin okula devamsızlık oranını tekrar yükseltecektir. Buna bağlı olarak “Çocuk gelin” sayısı hızla artacaktır.Hâlbuki Araştırmalar, 8 yıllık kesintisiz eğitimle 16 yaşında evlenme olasılığının yüzde 44, 17 yaşında doğum yapma olasılığının da yüzde 36 azaldığını ortaya koyuyor.

Toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren, ülkenin ve insanlarımızın geleceğini belirleyen eğitim konusunun herhangi bir iktidarın siyasal heveslerine ve projelerine kurban verilemeyecek kadar önemli olduğuna inanıyoruz. İktidarın bu dayatmacı tavrını şiddetle kınıyoruz.

Bu yasa Eğitim-Öğretim Birliğini bozacak, eğitimin laik, bilimsel, eşit ve kamusal niteliğini ortadan kaldıracak, ilk kademe öğretmenlerinin yüzde yirmisini norm fazlası durumuna düşürecektir. 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Yasa Teklifi, TBMM’de görüşülüp yasalaşmadan üretimden gelen gücümüzü kullanarak eğitim emekçilerinin ve toplumun geleceğini belirleyecek bu yasaya geçit vermeyeceğiz. Bu nedele, yasaya karşı eğitim iş kolundaki bütün sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri birlikte eylem yapmaya çağırıyoruz.

  Merkez Yönetim Kurulu