Güncel Sendika Haberleri

14 Mart, 2012

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLARIZ

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLUYORUZ

Türkiye’de ilk tıp bayramı kutlaması, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın(Tıbbiyeli Hikmet)  önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermiştir. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketine katıldığı gün ile kutlanmaya başlanmıştır. O gün yurdu savunmak için mücadele eden hekimler bugünde, daha insanca ve daha adil iş koşulları için mücadele etmeyi sürdürmektedir.

Eğitim hakkı gibi, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı da insanların sahip olması gereken en temel haklardan biridir. Sosyal devlet yurttaşlarına bu hakkı, sağlık çalışanları aracılığıyla eşit ve ücretsiz olarak temin etmek zorundadır. İktidara geldiği günden bu yana sosyal devleti tasfiye eden AKP Hükümeti, eğitim çalışanlarını olduğu gibi sağlık çalışanlarını da mağdur eden pek çok düzenleme gerçekleştirmiştir. 

Küreselleşme sürecinin ülkemizde sağlık alanındaki yansıması olan Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık hizmetinin eşit, nitelikli, bütünsel olarak sunulabilmesini olanaksız kılmaktadır. “Paran kadar sağlık”, “paran kadar ilaç” ve sağlık hizmetlerinin tamamen halkın sırtına yüklenmesinin yıkıcı sonuçları şimdiden görülmeye başlanmıştır. 

Eğitim-İş olarak biz sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, parasız ve ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyoruz. Çağın gerektirdiği sorumluluklarla, sağlığa daha fazla kaynak aktarılarak, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak ve bu çerçevede sağlık çalışanlarının refah seviyelerini yükseltmek için gerekenler mutlaka yapılmalıdır.

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” sözüyle, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp bayramını kutluyor, tüm sağlık emekçilerimize özverili çalışmaları ve insana verdikleri değer nedeniyle teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu