Güncel Sendika Haberleri

12 Ocak, 2013

YÖK'E KARŞI AKADEMİSYENLERLE YÜRÜDÜK

Eğitim-İş, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin "Üniversitelerde piyasacılığa, baskıya, gericiliğe hayır" sloganıyla, AKP'nin özellikle son bir yılda artan saldırılarına karşı Ankara'da gerçekleştirdikleri yürüyüşe destek verdi. 
        “Üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı” Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda akademisyen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplanarak Kızılay’a yürüdü. Ellerinde “Piyasacılığa, baskıya, gericiliğe, YÖK Yasa Taslağı’na hayır” yazılı pankart taşıyan akademisyenler, “Medrese AŞ’ye hayır”, “YÖK’süz üniversite, AKP’siz Türkiye”, “Her yer ODTÜ, her yer direniş”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganları atarak, Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptılar. Yürüyüşe, Genel Mali Sekreterimiz Dilek Yurdugül, Birleşik Kamu-İş Basın Yayın Sekreteri Orhan Yıldırım, Ankara Şube Örgütlenme Sekreteri İrfan Kınış, Çankaya Şube Başkanı Mustafa Yenice, Çankaya Şube Mali Sekreteri Umut Çaltak ve çok sayıda üyemiz katıldı. 
        Basın açıklamasını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı okudu ve şöyle konuştu:
        “Ülkemizin siyasi iktidar eliyle son on yılda bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yaşadığı büyük dönüşümün hançeri, üniversitelerimizin gırtlağına dayanmış bulunuyor. 
        Şüphesiz ki bu durum ilk değildir ve son da olmayacaktır. Ortaçağ zihniyetli iktidar partisi, kısa zaman önce de, TÜBİTAK ve TÜBA üzerinde özerkliği kısıtlayan, siyasi müdahalelerde bulunmuştu. 4+4+4 kesintili eğitim yasası ile de rejim üzerindeki niyetini açıkça ortaya koymuştu. 
Bugün de iktidar, hazırladığı YÖK yasa tasarısı ile doğrudan veya dolaylı olarak üniversiteleri ele geçirmiş ve işbirlikçi sermayenin şirketi haline getirmiştir. Böylece üniversiteler bunların istediği doğrultuda kadrolaşacak, çalışmalar yapacak ve bilim özgürlüğü tamamen yok olacaktır. Ancak biliyoruz ki, siyasi iktidarın, akla, bilime, sanata, kısacası yaratıcı düşünceye ve özgürlüğe vurmak istediği prangaları kırmak da bizlerin elindedir.”