Güncel Sendika Haberleri

06 Haziran, 2012

YÖNETMELİĞİNİ UYGULAMAKTAN ACİZ MEB’İ DAVAYA HAZIRLANIYORUZ

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, il içi ve iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularıyla ilgili Mayıs ayı içinde duyuru yapması gerekiyordu. Ancak tarihinin epeyce geçmesine karşın Bakanlık konuyla ilgili herhangi bir açıklama ve duyuru yayınlanmamıştır.
        İlgili yönetmeliğin 25. Maddesinde, “Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.” ve “İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde alınır. İl içi yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları haziran ayı içinde alınır” hükümlerine yer verilmektedir. 
        Yönetmelik hükümleri açıkken, gelinen nokta Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sisteminin kaosta olduğunun ve işlemediğinin göstergesidir. Milli Eğitim Bakanlığı artık kendi yönetmeliğini bile uygulamaktan acizdir. Yaşanan belirsizlik, il içi ve il dışı yer değiştirmek isteyen, planlarını da buna göre yapan öğretmenlerimizi ve ailelerini mağdur edeceği gibi öğrencilerimizi de mağdur edecektir. 
        Gerekli gereksiz birçok konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı’nı bir zahmet net bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Aksi halde, hukuk dışı uygulamanın bertarafı ve yönetmeliğin amir hükümlerini ihlal ederek onbinlerce öğretmeni mağdur eden sorumlu kamu görevlilerinin cezalandırılması için hukuki girişim yapılacak, sendikamız dava sürecini başlatacaktır.
        AKP Hükümeti’nin pedagojik ve bilimsel alt yapısını hazırlamadan apar topar uygulamaya geçirdiği 4+4+4 eğitim sisteminin vahim sonuçlar doğuracağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nı defalarca uyarmıştık. Ancak uyarılarımıza kulaklarını tıkayan Bakanlığın 2012-2013 eğitim öğretim yılının planlanmasında ne kadar zorluk çektiği ortadadır. Hiçbir biçimde altyapısı hazır olmayan ve eğitim sistemimizde telafisi olanaksız sorunlar yaratacak olan, “4+4’lük imam hatipleştirme yasası” bir yıl ertelenmelidir.  
                                                
MERKEZ YÖNETİM KURULU