Güncel Sendika Haberleri

26 Ocak, 2013

ZONGULDAK’TA YAPILACAK “EMEĞE SAYGI” MİTİNGİNDEYİZ

 İşsizlik ve yoksulluk, ülkemizi ucuz emek cennetine çevirmekte, ekmeğe ihtiyacı olan yurttaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ortamlarda, güvencesiz, örgütsüz  çalışmayı dayatmaktadır. Bu durum can kayıplarını da içeren ölümcül kazaları beraberinde getirmektedir.
        Bu olumsuz tablodan en fazla etkilenenler, en tehlikeli ve riskli işkolu olan maden işkolunda çalışan madencilerdir. Madenler taşıdığı riskleri gereğiyle taşeron işçiliğin hiç kullanılmaması gereken yerlerdir. Ama Türkiye’de hemen her kuruma sokulan taşeron işçiliği sırf maliyetleri azaltmak için madenlerimize de sokulmuştur ve can kayıplarının yaşanmasına zemin hazırlanmıştır. Yaşananlar tüm iş kollarında ama özellikle ağır ve tehlikeli işlerde taşeron işçilik uygulamasına artık son vermek gerektiğini göstermektedir.
        Genel Maden İşçileri Sendikası, Zonguldak’ta ana teması “Emeğe Saygı” olan ve ülkemizde süren taşeronlaşmaya karşı yürütülen mücadeleye “can” katmak için bir miting yapacaktır. 
        Eğitim-İş olarak, 27 Ocak 2013 Pazar günü saat 12.00’de 
        - İnsanca yaşamak için,
        - Kölelik düzeni olan taşeronlaşmaya “hayır” demek için,
        - İş cinayetlerine “hayır” demek için,
        - İş, ekmek, özgürlük mücadelesini yükseltmek için
        Miting alanında olacağız.
MERKEZ YÖNETİM KURULU