Güncel Şube Haberleri

24 Mart, 2015

Eğitim-İş Bursa Şubesi İşyeri Temsilcileri Eğitimi

Sendikamız 2005’te Cumhuriyet ve emek düşmanı siyasal iktidarın görevde olduğu bir dönemde, ülkemizin ve emeğimizin saldırı altında olduğu bir zaman diliminde kurulmuş olduğundan; bu güne kadar bütün enerjisini gündemin yarattığı güçlüklerle mücadele etmeye harcamak durumunda kalmıştı. Bu süreç Eğitim-İş’i bir yandan uzun soluklu bir mücadeleye zorlarken bir yandan da doğru müdahale ve ilkeli duruşu nedeniyle ciddi bir büyüme etkisi yarattı.

Gün geçtikçe büyüyen ve eğitim emekçilerince büyük ilgiyle izlenen sendikamızda genel sorunların dışında; işyerlerinde yaşanan sorunlara anlık müdahale, sendika ile üyeler arasındaki iletişimin güçlenmesi, bir aile olmanın gereği ile dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi, tüm üyelerimizin sendikamızı ortak bir değer olarak görmesi ve sahiplenmesi gibi konularda üyelerimizin ortak bir eğitim programına tabi tutulması ihtiyacı ile 21 Mart 2015 tarihinde İşyeri Temsilcileri Eğitimi ile örgüt eğitiminin başlangıcını yaptık.

İşyeri temsilcilerimizin belki de alışılagelmiş eğitim çalışmaları gibi düşünerek geldikleri eğitim çalışmamızda tüm katılımcıların ilgiyle izleyerek, bilgilerini tazeleyerek olumlu bir duygu ile ayrıldıklarını; hatta eğitimin ara vermeden devam etmesini istediklerini görmek bizleri son derece mutlu etti. Cumhuriyetin eğitim modelinden laik ve bilimsel eğitime; Türkiye öğretmen örgütlülüğünden Eğitim-İş’in kuruluş sürecine, diğer sendikaların ilkeleri ile sendikamızın farklılıklarına ve varoluş gerekçelerine, işyeri temsilcilerimizin sendikamıza nasıl katkılar vereceğine kadar bir çok farklı konunun işlendiği eğitim çalışmamız katılımcılar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Son bölümde ise kurucu başkanımız Erhan ÜNSAL’ın sendikamızın Bursa kuruluşunda yaşanan güçlükleri ve buna rağmen yaşanan heyecanı anlatması, sendikamızın geldiği nokta açısından büyük etki yarattı.

Eğitim çalışması boyunca katılımcılardan bir sonraki çalışmanın ne zaman yapılacağına dair aldığımız sorular gösterdi ki örgütümüz eğitim çalışmalarını ilgi ile izlemeye devam edecektir. Örgütümüzün en temel ihtiyaçlarından birisine cevap veren bu eğitim çalışmalarının planlanmasında ve sunumunda ciddi emek harcayan ve katılımcılar tarafından da taktirle karşılanan Genel Eğitim Sekreterimiz Önder YILMAZ ile Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hikmet PALA’ya teşekkürü borç biliriz.

 

Özkan RONA

Şube Başkanı