Güncel Şube Haberleri

27 Nisan, 2017

Eğitim İş Kahramanmaraş Şubesi Kongre İlanı


Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2017 Cumartesi Saat 12.00 de İsmet paşa Mah. 10. Sokak Irmak İş Merkezi kat:1 No:1 Dulkadiroğlu adresinde, Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde 14.05.2017 saat 12:00 de Esnaf ve sanatkarlar odası toplantı salonunda çoğunluksuz olarak Aşağıdaki Gündemle Toplanacaktır.
Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divanın oluşturulması,
4-Divanın gündemi okuması ve oylanması
5-Açılış konuşması (Şube Başkanı)
6-Gerekli komisyonların oluşturulması,
7-Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının okunması,görüşülmesi ve aklanması,
8-Disiplin kurulu raporunun okunması,görüşülmesi,
9-Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
10-Yeni seçilen organlara adayların belirlenmesi,
11- Adayların konuşmaları
12-Seçimler
13-Dilek ve temenniler
14-Kapanış
         Eğitim İş Kahramanmaraş Şube Yönetim Kurulu