Güncel Şube Haberleri

25 Nisan, 2018

GİRESUN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN HASAN ALİ YÜCEL KÖY ENSTİTÜLERİ ÖDÜLÜ

Giresun İl Temsilciliğimiz bu yıl Hasan Ali Yücel Köy Enstitüleri ödülünü Emekli Maarif Müfettişi Abdullah Keskin’e; Onur Ödülünü de Gönen Köy Enstitüleri Mezunu, emekli öğretmen Nezehat Sönmez’e verdi.

Ödül için düzenlenen törende Giresun İl Temsilcilik Başkanı Hüseyin Yılmaz şöyle konuştu:

“Köy Enstitüleri Anadolu’nun aydınlanma meşaleleri olarak “köylere öğretmen ve köylere yararlı diğer meslek erbabını” yetiştirmek üzere 1937 yılında açılmaya başlandı. 17 Nisan 1940 yılında da 3083 sayılı yasayla, Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde ve İsmail Hakkı Tonguç’un önderliğinde kuruldu.

Köy Enstitüleri’yle birlikte ekonomik ve toplumsal kalkınma hedeflenmiştir. Çünkü okuryazar olmayan bir toplum ile Atatürk Cumhuriyetinin hedefi olan çağdaş uygarlığa ulaşılamazdı.

Bugün Köy Enstitüsü ruhunu yeniden yakalamak ancak çağdaş, üretken ve demokratik eğitim yöntemini ulusal eğitim sistemimizin her aşamasına uygulayarak; eleştiren, sorgulayan çağdaş bireyler yetiştirmekle olur. Üretken ve yaratıcılığın desteklendiği eğitim anlayışı bugün yaşadığımız eğitim sorunlarının da çözümü olarak görülmelidir. İşte o zaman Atatürk’ün ve cumhuriyetin öğretmenlerden istediği ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesilleri yetiştirebiliriz.

78. Kuruluş Yıldönümünde Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıkıyoruz. Eğitim-İş olarak amacımız; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu okullarımızda yaşatmak, tüm yurtta cumhuriyetin, aydınlanmanın ateşini yeniden yakmak, ülkemizin geleceğine umut ve ışık olabilmektir. Eğitim-İş, Mustafa Necati’den, Hasan Ali Yücel’den, Fakir Baykurt’tan ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığı bu görev ve sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığındadır.”

Emekli Maarif Müfettişi Abdullah Keskin ise “41 yıllık meslek hayatımda ilkokul, ortaokul ve çok az da olsa lisede öğretmenlik yaptım. Okul müdürü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevlerimde bulundum. Bu görevlerim sırasında birçok ödül ve belge aldım. Ancak bugün almış olduğum bu belge ve plaket bunların üstündedir. Eğitim-İş’in tüm üyelerine bana bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca bu yıl Gönen Köy Enstitüsü Mezunu, Emekli öğretmen Nezehat SÖNMEZ’e Hasan Ali Yücel Köy Enstitüleri Onur Ödülü verildi.