Güncel Şube Haberleri

27 Mart, 2018

İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBEMİZ 1. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul 5 No’lu Şube 1. Olağanüstü Kongresi, 25 Mart 2018 tarihinde Bağcılar Aşık Veysel ilkokulu Salonunda yapıldı.

Kongreye Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Kara ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal Şener katıldı.