Güncel Şube Haberleri

13 Kasım, 2018

İZMİR 1 NO`LU ŞUBE ÖĞRETMENE ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

İzmir 1 No’lu Şubemiz, Mimar Sinan llkokulu'nda bir velinin, öğretmene sınıfta sözlü ve fiziki şiddette bulunmasını protesto etti.

Şube Örgütlenme Sekreterimiz Atilla Yazgan’ın okul önünde yaptığı açıklama şöyle:

AKP iktidarının, toplumu kutuplaştırma ve öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır.

Bugüne kadar öğretmenlere uygulanan şiddete seyirci kalan Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren, hedef gösteren uygulama ve açıklamalar yapmakta istikrarlı davranmaktadır. Öğretmeni toplum nezdinde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünmekteyiz.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, değersizleştirilmesine ve öğretmenleri güvencesiz çalışmaya zorlayan politikalar ve söylemler, şikayet hatları, performans ölçme uygulamaları, bugün öğretmenlere yönelik kabul edilemez tutum ve davranışların temel nedenidir.

Okulların güvenliğini sağlamaktan, eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden birinci derecede sorumlu olan siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür şiddet olayları karşısında kayıtsız kalmakta, öğretmenlerimizin can güvenliğini sağlayamamaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır.

Daha önce defalarca gördüğümüz öğretmene şiddet olaylarının bir yenisi de 8 Kasım 2018 tarihinde Konak Mimar Sinan İlkokulunda gerçekleşmiştir. Olayı yaşayan, olaya tanık olan, bu okulda görev yapan eğitim emekçilerinden edindiğimiz bilgiye göre; çocuğunun eğitim öğretimiyle ilgilenmeyen ilgisiz, çocuğunu vaktinde okula getiremeyen sorumsuz bir veli tarafından öğrencisinin iyiliği için yaptığı uyarılardan dolayı, dersi esnasında sınıfı basılarak öğrencilerinin önünde hakarete ve fiziki zorbalığa maruz kalmıştır.

Bu vahim olaydaki güvenlik zafiyeti, buna benzer olayların tekrarı konusunda bizleri endişeye düşürmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatıyoruz, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak sizin oturduğunuz makamların asli görevlerindendir.

Bu vahim olayın son olmasını istiyor, Eğitim-İş olarak öğretmenlere her türlü şiddet eyleminin karşısında duracağımızı ve tepkimizi demokratik yollarla ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz! Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır.

Bizler, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen meslek onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkarak, bu tür olayların yaşanmaması için tüm gücümüzle seferber olacağız.